Jadwal Kegiatan

NO NAMA KEGIATAN TANGGAL
1 Rapat Rutin 5 Januari 2021
2 Wali Murid 15 Januari 2021
3 Upacara 28 Januari 2021
4 Ujian Tengah Semester 5 Februari 2021
5 Hari Bersih-Bersih 8 Februari 2021